top of page

Korejská dronová delegace v ČR: Czech-Korea Drone Roadshow 2023

Koncem října měla naše pražská kancelář KOTRA tu čest přivítat významnou korejskou dronovou delegaci, která přicestovala na obchodní misi do České republiky.

Delegace vedená korejskou institucí KIAST (Korea Institute of Aviation Safety Technology) v rámci probíhající Drone Roadshow pro vybrané korejské firmy specializující se na SW a HW dronů, navštívila několik zemí včetně Uzbekistánu, Kolumbie, USA, přičemž ČR byla jejich závěrečnou zastávkou.

Celkem přijelo 8 korejských firem, které měly za cíl prozkoumat možnosti spolupráce v oblasti dronových technologií mezi Korejskou a Českou republikou.

V úterý 24. října členové delegace navštívili Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, kde je vřele přivítala Jeho Excelence Hong Young-ki. Následně se vydali na jednání s Ministerstvem dopravy vedené ředitelem odboru Civilního letectví – Zdeňkem Jelínkem.


Hlavním bodem programu návštěvy byla akce Czech-Korea Drone Roadshow 2023, která se konala ve středu 25. října v prostorách hotelu Hilton Prague. Akce byla spolupořádána pražskou kanceláří KOTRA a UAVA (Aliance pro bezpilotní letecký průmysl) pod záštitou MOLIT (Ministry of Land, Infrastructure and Transport).


Program dne započal ranním fórem s keynote speakery, pokračoval pitch eventem, během kterého měly korejské a české firmy možnost prezentovat svoje produkty a služby, a odpolední část byla vyhrazena pro B2B matchmaking jednání.

Všechny účastníky této akce přivítala Jeho Excelence Hong Young-ki, a uvítací slovo pronášel i již zmíněný ředitel odboru Civilního letectví, Zdeněk Jelínek.


Během ranního fóra představila instituce KIAST legislativní podmínky a aktuální stav dronového průmyslu v Jižní Koreji. Dále prezentovala své programy a aktivity zaměřené na podporu dronového průmyslu a představila koncept korejského UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management). Následovaly prezentace ze strany českých keynote speakerů, mezi nimiž byli Vítězslav Hezký, ředitel provozní sekce ÚCL (Úřad pro civilní letectví), Radek Hodač, vedoucí oddělení UAV v ŘLP (Řízení letového provozu), a Jakub Karas, prezident UAVA.

Po fóru se konal pitch, během kterého korejské a vybrané české firmy měly možnost krátce představit svojí firmu, produkty a služby všem účastníkům fóra. Za korejské firmy vystoupili zástupci firem 4S Mapper, Beyless, Quaternion, SISTECH, XDRONE, NES&TEC, Assetta a INTOSKY.

Za české firmy prezentovali zástupci společností AirView (Avagpro), DroneTag, DronySIT, EagleOne, Flapper Drones, LIAZ, ProLab Engineering (spinoff z TF ČZÚ), RETIA (součást skupiny CSG Aerospace), UDX Research, UpVision (součást skupiny CSG Aerospace), Workswell a ZURI. Koncem dopoledního programu došlo k podepsání MoU mezi UAVA a KIAST pro posílení spolupráce.

Na odpoledním B2B matchmaking programu se uskutečnilo téměř 100 krátkých jednání mezi korejskými a českými účastníky, což přispělo k dalšímu posílení obchodních vazeb a spolupráce mezi oběma stranami.


Následující den, 26. října, se korejská delegace vydala do Plzně na návštěvu DronySIT, divize Správy informačních technologií města Plzeň. Na místě připravil Josef Navrátil, ředitel DronySIT, se svým týmem prohlídku zázemí, představení aktivit a užití dronů při spolupráci s IZS.


Celá akce byla významným krokem směrem k posílení spolupráce v oblasti dronových technologií mezi Jižní Koreou a Českou republikou a doufáme, že partnerství vzniklá během těchto dní budou mít dlouhého trvání.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page