top of page

Medical Korea 2023 - podnikatelské setkání z oblasti zdravotnictví a farmacie


Podnikatelské setkání a B2B jednání Medical Korea 2023 (Czech-Korea Medical Partnering 2023) se uskutečnilo 5.června v prostorách hotelu Hilton v Praze. Akce byla pořádána naším zastoupením pro rozvoj zahraničního obchodu KOTRA Praha pod záštitou Velvyslanectví Korejské republiky v ČR a Korea Pharmaceutical Traders Association (KPTA).Akce Medical Korea umožnila setkání lékařů, farmaceutických odborníků a významných hostů z oblasti zdravotnictví. Mezi korejskými delegáty byly zástupci firem z oblasti zdravotnických prostředků, dentálních příslušenství a také zejména z oblasti léčivých přípravků a farmaceutik, na který je v posledních měsících kladen velký důraz. Korejští delegáti a pozvaní hosté byli na úvod přívítáni proslovem od prvního tajemníka a attaché za obchodní úsek Korejského velvyslanectví pana Tae Hoon Kim, paní ředitelky Mgr. Daniely Rrahmaniové z odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví a pana Donghee Lee, viceprezidenta KPTA.


Představení farmaceutického a zdravotnického průmyslu v ČR se ujali pozvaní řečníci - pan Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), pan Petr Foit, místopředseda představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a pan Martin Chládek, jednatel společnosti MEDIFINE a.s. Řečníci přiblížili korejským delegátům situaci, trendy a překážky ke vstupu na český zdravotní a farmaceutický trh.


Jedním z hlavních cílů této události bylo poskytnout korejským a českým farmaceutickým firmám příležitost k B2B jednání a networkingu. Tyto B2B schůzky umožnily vzájemné sdílení informací a prezentaci produktů a služeb. Akce nabídla účastníkům mnoho příležitostí pro výměnu zkušeností a navázání obchodních kontaktů. Zástupci firem měli možnost prezentovat své produkty a služby, diskutovat o možných spolupracích a posilovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi.


Akce se velmi vydařila a účastníci ocenili příležitost setkat se s odborníky a firmami z oblasti zdravotnictví a farmacie. B2B schůzky umožnily hlubší propojení mezi korejskými a českými firmami a vytvoření perspektivních partnerství. Akce Medical Korea tak přispěla k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti medicíny a farmacie a podpořila rozvoj zdravotnického sektoru v obou zemích.


Tímto děkujeme všem pozvaným hostům a řečníkům za účast na této akci a těšíme se na budoucí setkání.


Seznam zúčastěnných korejských delegátů a firem naleznete na www.medicalkorea.cz


Pro zprostředkování kontaktu na korejské výrobce a dodavatele z oblasti zdravotnictví a farmaceutiky se můžete obrátit na Danielu Kim (daniela.kim@kotra.cz)


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page